Warranty_Banner.jpg

Πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό σύστημα εγγυήσεων της Canon (EWS)

Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για την Εγγύηση επισκευής με παράδοση σε εξουσιοδοτημένο κέντρο και την Εγγύηση επιτόπου επισκευής.

Πληροφορίες εγγύησης

Σε περίπτωση που ένα προϊόν της Canon εμφανίσει κάποιο ελάττωμα, οι πελάτες μας καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό σύστημα εγγυήσεων της Canon, με το οποίο εξασφαλίζεται η δωρεάν επισκευή του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την αγορά του (υπό τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις).

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συστήματος εγγυήσεων προσφέρονται δύο δυνατότητες επισκευής ανάλογα με τον τόπο αγοράς και το προϊόν.

Εγγύηση επισκευής με παράδοση σε εξουσιοδοτημένο κέντρο:
Για τα περισσότερα προϊόντα ιδιωτικής χρήσης της Canon, προσφέρεται η δυνατότητα επισκευής με παράδοση σε εξουσιοδοτημένο κέντρο. Εάν ένα προϊόν εμφανίσει κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, πρέπει να παραδοθεί σε εγκεκριμένο κέντρο επισκευών της Canon όπου θα επισκευαστεί δωρεάν από τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς της Canon. Το προϊόν θα σας επιστραφεί μόλις ολοκληρωθεί η επισκευή του.

Εγγύηση επιτόπου επισκευής:
Για τα προϊόντα Laser και Inkjet που πληρούν τις προϋποθέσεις (μόνο σε συγκεκριμένες χώρες) προσφέρεται η δυνατότητα επιτόπου επισκευής. Για να δείτε τον κατάλογο των προϊόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις επιτόπου επισκευής, ανατρέξτε στους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Εάν ένα προϊόν που πληροί τις προϋποθέσεις εμφανίσει κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, θα έρθει στο χώρο σας ένας εξουσιοδοτημένος τεχνικός της Canon και θα το επισκευάσει επιτόπου χωρίς χρέωση. Εάν δεν αναφέρονται παρακάτω όροι και προϋποθέσεις επιτόπου επισκευής, η δυνατότητα αυτή δεν προσφέρεται στη χώρα σας. Σε αυτήν την περίπτωση ισχύει μόνο η εγγύηση επισκευής με παράδοση σε εξουσιοδοτημένο κέντρο.

Για να δείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε είδος εγγύησης, κάντε κλικ παρακάτω στην αντίστοιχη εγγύηση:


Όροι της συνήθους εγγύησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης. 

Η Canon και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης (ΕΣΕ) εγγυώνται ότι το υλικό (hardware) αυτού του προϊόντος θα βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης. Στην περίπτωση που το υλικό αποδειχθεί ελαττωματικό κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες επισκευής του υλικού από τα εξουσιοδοτημένα Κέντρα Service της Canon στις χώρες μέλη του ΕΣΕ.

Η παρούσα Εγγύηση με επιστροφή στην τεχνική υπηρεσία ισχύει για τα προϊόντα Canon που προορίζονται και αγοράζονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας & Ηνωμένο Βασίλειο.

Η παροχή δωρεάν υπηρεσιών στα πλαίσια του ΕΣΕ μπορεί να απαιτηθεί μόνο με την παρουσίαση της παρούσας κάρτας εγγύησης μαζί με το πρωτότυπο τιμολόγιο/απόδειξη που εκδόθηκε στον πελάτη από τον πωλητή λιανικής και μόνο αν η κάρτα εγγύησης αναφέρει α) το όνομα του αγοραστή, β) το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή λιανικής, γ) το όνομα του μοντέλου και τον σειριακό αριθμό, αν υπάρχει, του αγορασθέντος προϊόντος και δ) την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Η Canon διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της εγγύησης αν αυτές οι πληροφορίες δεν είναι πλήρεις ή αν έχουν αφαιρεθεί ή τροποποιηθεί αφού ο καταναλωτής αγόρασε αρχικά το προϊόν από τον πωλητή λιανικής.

Η Canon μπορεί να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει προϊόντα της με νέα ή ανακατασκευασμένα εξαρτήματα ή προϊόντα, με απόδοση και αξιοπιστία ισοδύναμη με καινούργιων. Η Canon μπορεί επίσης να αντικαταστήσει προϊόντα με ισοδύναμα μοντέλα σε περίπτωση που έχει διακοπεί η παραγωγή των αρχικών. Ανακατασκευασμένα εξαρτήματα ή προϊόντα θα χρησιμοποιούνται μόνο εάν αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία αφορά η εγγύηση.

1. Χρόνος εγγύησης
Αυτή η εγγύηση ισχύει για δύο χρόνια* από την ημέρα αγοράς από τον καταναλωτή, όπως αποδεικνύεται από τα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα.

* PIXMA G σειρά: δύο χρόνια ή 30000 εκτυπώσεις, όποιο από τα δύο πραγματοποιηθεί συντομότερα.

* PIXMA G550/G650: δύο χρόνια ή 10000 εκτυπώσεις, όποιο από τα δύο πραγματοποιηθεί συντομότερα.

2. Λήψη υπηρεσιών στα πλαίσια της εγγύησης
Υπηρεσίες στα πλαίσια της εγγύησης παρέχονται από τα εξουσιοδοτημένα Κέντρα Service της Canon.
Κάθε δαπάνη για την ασφαλή μεταφορά του προϊόντος προς και από το Κέντρο Service της Canon θα βαρύνει τον πελάτη.
Αν το προϊόν έχει μεταφερθεί σε κάποια χώρα που δεν καλύπτεται από το ΕΣΕ και η οποία δεν αποδέχεται την κάρτα εγγύησης,
το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί στη χώρα όπου αγοράσθηκε ώστε να μπορεί να γίνει χρήση της εγγύησης.

3. Μέλη του ΕΣΕ
Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγγύηση που προσφέρεται σε κάθε χώρα, επικοινωνήστε με το αρμόδιο μέλος του ΕΣΕ.

4. Περιορισμοί
Η Canon και τα μέλη του ΕΣΕ δεν καλύπτουν με την παρούσα εγγύηση τα κάτωθι:
– Περιοδικούς ελέγχους καλής λειτουργίας, συντήρηση και επισκευές ή αλλαγή ανταλλακτικών λόγω φυσιολογικής φθοράς.
– Αναλώσιμα.
– Κάθε είδους λογισμικό (software).
– Μέρη και εξαρτήματα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά (π.χ. κεφαλές βίντεο, οπτικά εξαρτήματα προβολέων, ταμπόν απόρριψης μελανιού και κυλίνδρους οδήγησης), καθώς και σχετικά αναλώσιμα και αξεσουάρ (π.χ. μπαταρίες και μέσα εγγραφής), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ταινιών, DVD, καρτών μνήμης και αφαιρούμενων σκληρών δίσκων που χρησιμοποιούνται με αυτό το προϊόν.
– Ελαττώματα τα οποία προκλήθηκαν από τροποποιήσεις που έγιναν χωρίς την έγκριση της Canon.
– Δαπάνες που χρεώνονται από τα Κέντρα Service της Canon για κάθε μετατροπή ή τροποποίηση ενός προϊόντος η οποία είναι απαραίτητη λόγω συγκεκριμένων τεχνικών ή σχετιζόμενων με την ασφάλεια εθνικών προτύπων ή προδιαγραφών, ή κάθε άλλου είδους δαπάνες για την προσαρμογή του προϊόντος σε προδιαγραφές που έχουν αλλάξει μετά την παράδοση του προϊόντος.
– Βλάβη που απορρέει από το γεγονός ότι ένα προϊόν δεν συμμορφώνεται με συγκεκριμένα πρότυπα ή προδιαγραφές μιας χώρας, όταν πρόκειται για χώρα άλλη από τη χώρα αγοράς.
Οι υπηρεσίες επισκευής στα πλαίσια της εγγύησης δεν καλύπτουν βλάβες ή ελαττώματα όταν έχουν προκληθεί από:
– Εσφαλμένη χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης ή/και στα σχετικά έγγραφα για τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των βλαβών λόγω λανθασμένων συνθηκών αποθήκευσης, πτώσης, υπερβολικών δονήσεων, διάβρωσης, ρύπων, νερού ή άμμου.
– Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε Κέντρο Service μη εξουσιοδοτημένο από την Canon.
– Ζημίες οι οποίες προκαλούνται ευθέως από τη χρήση ανταλλακτικών, λογισμικού ή αναλώσιμων (όπως το μελάνι, το χαρτί, ο γραφίτης ή οι μπαταρίες) που δεν είναι συμβατά με το προϊόν. Η συμβατότητα με το δικό σας προϊόν Canon θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς στη συσκευασία του προϊόντος, αλλά είναι εξασφαλισμένη με τη χρήση γνήσιων και δοκιμασμένων ανταλλακτικών, λογισμικού ή αναλώσιμων Canon. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τη συμβατότητα πριν από τη χρήση.
– Σύνδεση του προϊόντος σε εξοπλισμό με τον οποίο η σύνδεση δεν είναι εγκεκριμένη από την Canon.
– Ανεπαρκής συσκευασία του προϊόντος κατά την επιστροφή του στο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service της Canon.
– Ατυχήματα ή καταστροφές και κάθε άλλη αιτία που δεν υπόκειται στον έλεγχο της Canon, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κεραυνών, νερού, φωτιάς, δημόσιων ταραχών και ακατάλληλου αερισμού.

5. Λοιποί όροι
Η επισκευή στα πλαίσια της εγγύησης μπορεί να καθυστερήσει όταν πραγματοποιείται εκτός της αρχικής χώρας αγοράς επειδή το προϊόν δεν έχει ακόμα πωληθεί σε αυτήν τη χώρα ή πωλείται σε μορφή σχεδιασμένη ειδικά για αυτήν τη χώρα και, συνεπώς, μπορεί να μην υπάρχει απόθεμα ορισμένων ανταλλακτικών στη χώρα όπου γίνεται η επισκευή.
Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και η αποθήκευση αρχείων και προγραμμάτων λογισμικού (software) πριν από την επισκευή, καθώς και η επαναφορά τους μετά από κάθε τέτοια επισκευή, αποτελεί ευθύνη του πελάτη.
Η Canon δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις που δεν καλύπτονται ρητώς από την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ευθυνών λόγω απώλειας μέσων εγγραφής και δεδομένων κ.λπ. Κατά την επιστροφή του προϊόντος για την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της εγγύησης, συσκευάστε το προϊόν πολύ προσεκτικά, ασφαλίστε το και αποστείλετε μαζί το παραστατικό αγοράς και την κάρτα εγγύησης, οδηγίες για την επισκευή και (όπου απαιτείται) ένα δείγμα μέσου εγγραφής στο οποίο έχουν αποθηκευτεί φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με το προϊόν προς επισκευή.
Η παρούσα εγγύηση δεν
επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα του καταναλωτή που εξασφαλίζονται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, ούτε τα δικαιώματα του καταναλωτή ενάντια στον πωλητή λιανικής που απορρέουν από τη σύμβαση πώλησης/αγοράς. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εφαρμόσιμη εθνική νομοθεσία, η παρούσα εγγύηση θα αποτελεί τη μόνη και αποκλειστική προστασία του καταναλωτή, καθώς ούτε η Canon ούτε οι θυγατρικές της ή άλλα μέλη του ΕΣΕ θα φέρουν νομικές ευθύνες για οποιαδήποτε τυχαία ή απορρέουσα βλάβη λόγω παραβίασης οποιασδήποτε ρητής ή εννοούμενης εγγύησης αυτού του προϊόντος.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας εγγύησης που παρέχεται σε εσάς από την Canon δεν επηρεάζουν οποιαδήποτε πρόσθετα δικαιώματα σας παρέχει ενδεχομένως η νομοθεσία αναφορικά με τα προϊόντα που καλύπτουν οι συγκεκριμένοι όροι και οι προϋποθέσειςΣτοιχεία επικοινωνίας για το Ευρωπαϊκό σύστημα εγγυήσεων

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις χώρες όπου παρέχεται το Ευρωπαϊκό σύστημα εγγυήσεων της Canon. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους πλήρεις Όρους και τις προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού συστήματος εγγυήσεων της Canon.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας και το διαθέσιμο επίπεδο υπηρεσιών για κάθε χώρα.

Λάβετε υπόψη ότι, όπου διατίθεται, παρέχεται εξυπηρέτηση στις εγκαταστάσεις του πελάτη μόνο για επιλέξιμα προϊόντα.

Χώρα Στοιχεία επικοινωνίας γραφείων εξυπηρέτησης Διαθέσιμες υπηρεσίες Ευρωπαϊκού συστήματος εγγυήσεων (EWS) Περιορισμοί εξυπηρέτησης στις εγκαταστάσεις του πελάτη
Αυστρία

+43 1 360 277 45 67

Canon Austria

Επιστροφή στη βάση
Στις εγκαταστάσεις του πελάτη (Επισκευή και Ανταλλαγή)
Όχι
Βέλγιο

+32 (0)2 620 01 97

Canon Belgium (Ολλανδικά)
Canon Belgium (Γαλλικά)

Επιστροφή στη βάση
Στις εγκαταστάσεις του πελάτη (Επισκευή και Ανταλλαγή)
Όχι
Βουλγαρία

+359 (0)2 8079 260
service@canon.bg

Canon Bulgaria

Επιστροφή στη βάση Δ/Υ
Κύπρος

+357 2 2314 719

Δώρος Νεοφύτου

Επιστροφή στη βάση Δ/Υ
Δημοκρατία της Τσεχίας

+420 296 335 619

Canon Czech

Επιστροφή στη βάση
Στις εγκαταστάσεις του πελάτη (Επισκευή και Ανταλλαγή)
Όχι
Δανία

+45 70 20 55 15

Canon Denmark

Επιστροφή στη βάση
Στις εγκαταστάσεις του πελάτη (Επισκευή και Ανταλλαγή)
Επισκευή και Ανταλλαγή στις εγκαταστάσεις του πελάτη: Ηπειρωτική χώρα της Δανίας (και τα συνδεόμενα με γέφυρα νησιά) μόνο. Εξαιρούνται οι απομακρυσμένες περιοχές.
Εσθονία

+372 630 0530
overall@overall.ee

Overall

Επιστροφή στη βάση Δ/Υ
Φινλανδία

+358 (020) 366 466
(Οι κλήσεις χρεώνονται 0,15 σεντ/λεπτό, αν η κλήση γίνει από σταθερό τηλέφωνο. Οι χρεώσεις για τις κλήσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον δικό σας πάροχο)

Canon Finland

Επιστροφή στη βάση
Στις εγκαταστάσεις του πελάτη (Επισκευή και Ανταλλαγή)
Επισκευή και Ανταλλαγή στις εγκαταστάσεις του πελάτη: Ηπειρωτική χώρα της Φινλανδίας (και τα συνδεόμενα με γέφυρα νησιά) μόνο. Εξαιρούνται οι απομακρυσμένες περιοχές.
Γαλλία

+33 (0)1 70 48 05 00

Canon France

Επιστροφή στη βάση
Στις εγκαταστάσεις του πελάτη (Επισκευή και Ανταλλαγή)
Επισκευή και Ανταλλαγή στις εγκαταστάσεις του πελάτη: Ηπειρωτική χώρα της Γαλλίας (και τα συνδεόμενα με γέφυρα νησιά) μόνο.
Γερμανία

069 2999 3680

Canon Germany

Επιστροφή στη βάση
Στις εγκαταστάσεις του πελάτη (Επισκευή και Ανταλλαγή)
Επισκευή και Ανταλλαγή στις εγκαταστάσεις του πελάτη: Ηπειρωτική χώρα της Γερμανίας (και τα συνδεόμενα με γέφυρα νησιά) μόνο.
Ελλάδα

+302 10 969 6422

Canon Greece

Επιστροφή στη βάση Δ/Υ
Ουγγαρία

+36 (06)1 235 53 15

Canon Hungary

Επιστροφή στη βάση
Στις εγκαταστάσεις του πελάτη (Επισκευή και Ανταλλαγή)
Όχι
Ισλανδία

Προϊόντα φωτογραφίας/βίντεο: +354 533 34 11 

Beco 

Προϊόντα εκτυπωτών/σαρωτών: +354 569 77 60

Nyherji

Επιστροφή στη βάση Δ/Υ
Ιρλανδία

+353 16 990 990

Canon Ireland

Επιστροφή στη βάση
Στις εγκαταστάσεις του πελάτη (Επισκευή και Ανταλλαγή)
Επισκευή και Ανταλλαγή στις εγκαταστάσεις του πελάτη: Ηπειρωτική χώρα της Ιρλανδίας (και τα συνδεόμενα με γέφυρα νησιά) μόνο.
Ιταλία

+39 02 3859 2000

Canon Italy

Επιστροφή στη βάση
Στις εγκαταστάσεις του πελάτη (Επισκευή και Ανταλλαγή)
Επισκευή στις εγκαταστάσεις του πελάτη: Καμία
Ανταλλαγή στις εγκαταστάσεις του πελάτη: Ηπειρωτική χώρα της Ιταλίας (και τα συνδεόμενα με γέφυρα νησιά) μόνο.
Λετονία

Προϊόντα φωτογραφίας/βίντεο: +371 67 38 75 10
Προϊόντα εκτυπωτών: +371 67 20 40 80
info@ibs.canon.lv

I B Serviss

Επιστροφή στη βάση Δ/Υ
Λιθουανία

Orgsis +370 5 239 5510

Επιστροφή στη βάση Δ/Υ
Λουξεμβούργο

+352 27 302 054

Canon Luxembourg

Επιστροφή στη βάση
Στις εγκαταστάσεις του πελάτη (Επισκευή και Ανταλλαγή)
Όχι
Μάλτα

+356 2148 8800
info@avantech.com.mt

Avantech

Επιστροφή στη βάση Δ/Υ
Νορβηγία

+47 23 50 01 43

Canon Norway

Επιστροφή στη βάση
Στις εγκαταστάσεις του πελάτη (Επισκευή και Ανταλλαγή)
Επισκευή και Ανταλλαγή στις εγκαταστάσεις του πελάτη: Ηπειρωτική χώρα της Νορβηγίας (και τα συνδεόμενα με γέφυρα νησιά) μόνο. Εξαιρούνται οι απομακρυσμένες περιοχές.
Πολωνία

+48 22 583 4307

Canon Poland

Επιστροφή στη βάση
Στις εγκαταστάσεις του πελάτη (Επισκευή και Ανταλλαγή)
Επισκευή και Ανταλλαγή στις εγκαταστάσεις του πελάτη: Ηπειρωτική χώρα της Πολωνίας (και τα συνδεόμενα με γέφυρα νησιά) μόνο.
Πορτογαλία

+351 21 424 51 90

Canon Portugal

Επιστροφή στη βάση
Στις εγκαταστάσεις του πελάτη (Επισκευή και Ανταλλαγή)
Επισκευή και Ανταλλαγή στις εγκαταστάσεις του πελάτη: Ηπειρωτική χώρα της Πορτογαλίας (και τα συνδεόμενα με γέφυρα νησιά) μόνο.
Ρουμανία

Προϊόντα φωτογραφίας/βίντεο: +402 13246281
Προϊόντα εκτυπωτών/σαρωτών: +402 19633 
cristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro

Canon Romania

Επιστροφή στη βάση Δ/Υ
Σλοβακία

+421 (0)250 102 612

Canon Slovakia

Επιστροφή στη βάση
Στις εγκαταστάσεις του πελάτη (Επισκευή και Ανταλλαγή)
Όχι
Σλοβενία

Προϊόντα φωτογραφίας/βίντεο: (+386 1) 5461 000

3A Servis

Προϊόντα εκτυπωτών/σαρωτών: (+386 1) 5853 777

Birotehna

Επιστροφή στη βάση Δ/Υ
Ισπανία

+34 91 375 45 55

Canon Spain

Επιστροφή στη βάση
Στις εγκαταστάσεις του πελάτη (Επισκευή και Ανταλλαγή)
Επισκευή στις εγκαταστάσεις του πελάτη: Καμία
Μόνο ανταλλαγή στις εγκαταστάσεις του πελάτη: Ηπειρωτική χώρα της Ισπανίας (και τα συνδεόμενα με γέφυρα νησιά) μόνο.
Σουηδία

+46 (0)8 519 923 69

Canon Sweden

Επιστροφή στη βάση
Στις εγκαταστάσεις του πελάτη (Επισκευή και Ανταλλαγή)
Επισκευή και Ανταλλαγή στις εγκαταστάσεις του πελάτη: Ηπειρωτική χώρα της Σουηδίας (μαζί με Dotland και τα συνδεόμενα με γέφυρα νησιά) μόνο. Εξαιρούνται οι απομακρυσμένες περιοχές.
Ελβετία

+41 22 567 58 58

Canon Switzerland (Γαλλικά)
Canon Switzerland (Γερμανικά)

Επιστροφή στη βάση
Στις εγκαταστάσεις του πελάτη (Επισκευή και Ανταλλαγή)
Όχι
Ολλανδία

+31 (0)20 721 91 03

Canon Netherlands

Επιστροφή στη βάση
Στις εγκαταστάσεις του πελάτη (Επισκευή και Ανταλλαγή)
Επισκευή και Ανταλλαγή στις εγκαταστάσεις του πελάτη: Ηπειρωτική χώρα της Ολλανδίας (και τα συνδεόμενα με γέφυρα νησιά) μόνο.
Ηνωμένο Βασίλειο

+44 (0)207 660 0186

Canon UK

Επιστροφή στη βάση
Στις εγκαταστάσεις του πελάτη (Επισκευή και Ανταλλαγή)
Επισκευή και Ανταλλαγή στις εγκαταστάσεις του πελάτη: Ηπειρωτική χώρα του Η.Β. (και τα συνδεόμενα με γέφυρα νησιά) μόνο.

Οι χρεώσεις των κλήσεων που γίνονται με τις τοπικές χρεώσεις εξαρτώνται από τον πάροχο του τρέχοντος προγράμματος/υπηρεσίας κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας. Για τις ακριβείς χρεώσεις, επικοινωνήστε πρώτα με τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.Εγγύηση επιτόπου επισκευής - Στοιχεία επικοινωνίας

Η δυνατότητα επιτόπου επισκευής προσφέρεται στις χώρες που αναφέρονται παρακάτω, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συστήματος εγγυήσεων της Canon.
Σημειώνεται ότι η Εγγύηση επιτόπου επισκευής ισχύει μόνο για τα προϊόντα που αναφέρονται στον εξής κατάλογο: On-Site Warranty Applicable Models(PDF).

Ισχύουν οι Όροι και προϋποθέσεις για την Εγγύηση επιτόπου επισκευής της Canon.
Εάν το προϊόν σας δεν πληροί τις προϋποθέσεις επιτόπου επισκευής, σας προσφέρεται η δυνατότητα επισκευής με παράδοση σε εξουσιοδοτημένο κέντρο. Βλ. Πληροφορίες για την Εγγύηση επισκευής με παράδοση σε εξουσιοδοτημένο κέντρο.


Περιοχή Στοιχεία Περιγραφή
BELGIË Service uitsluitingen Geen
Canon helpdesk 02 6200 197
Openingstijden Maandag tot vrijdag: 09.00 - 17.00
Online support

http://nl.canon.be/support/consumer_products/index.aspx

BELGIQUE Service restrictions Pas de restrictions
Centre d'appel 02 6200 197
Heures d'ouverture Du Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internet http://fr.canon.be/support/consumer_products/index.aspx
ČESKÁ REPUBLIKA Servisní restrikce
Help desk číslo (+420) 296 335 619 - Poplatky se mohou měnit v závislosti na poskytovateli služby; ověřte si u Vašeho poskytovatele přesnou výši poplatku.
Otevírací doba Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00
Internetový odkaz na technickou http://www.canon.cz/support/consumer_products/index.aspx
DANMARK Service-begrænsninger Ikke brofaste Øer er ikke dækket af On-Site Service. Grønland og Færøerne er ikke dækket af On-Site Service.
Canon help desk 70 2055 15 - Prisen kan variere afhængigt af teleudbyderen. Du kan få oplyst den nøjagtige pris hos din teleudbyder.
Åbningstider Mandag til fredag: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.dk/support/consumer_products/index.aspx
DEUTSCHLAND Einschränkungen Die Vor-Ort-Garantie gilt innerhalb von Deutschland (Festland ohne Inseln)
Canon Helpdesk 069 / 29 99 36 80 - Die Kosten für ihren Anruf hängen vom jeweiligen Vertrag mit Ihrem Telefonanbieter ab. Bitte erkundigen Sie sich bezüglich der Gebühren für ihren Anruf (Mobiltelefon- oder Festnetznummer) direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 09.00 - 17.00
Web support link http://www.canon.de/support/consumer_products/index.aspx
ESPAÑA Restricciones del Servicio Disponible en el territorio Español (Península, Islas canarias y Baleares)
Número de teléfono de Atención al cliente (Help Desk) 901 900 012 - El costo de la llamada puede variar dependiendo de su proveedor de telecomunicaciones, por favor consulte con su proveedor para conocer los cargos exactos.
Horario de funcionamiento La linea Help Desk es accesible desde las 09:00h hasta las 17:00h CET de Lunes a Viernes
Vínculo a la Web de soporte de Canon http://www.canon.es/support/consumer_products/index.aspx
FRANCE Service restrictions Par intervention technicien sur site à J+2. Service disponible à partir du 01/06/2006 en France métropolitaine uniquement.
Centre d'appel 01 70 48 05 00 - Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître le tarif exact.
Heures d'ouverture Du Lundi au Vendredi: 09:00 - 17:00
Site internet http://www.canon.fr/support/consumer_products/index.aspx
IRELAND Service restrictions For Republic of Ireland to perform the service during the next working day after your call is logged.
Help Desk number (353) 1890 200 563 - Calls are charged at a local rate. The charges can vary depending on telecom provider; please check with your telecom provider to find out the exact charges.
Opening hours Monday to Friday: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.ie/support/consumer_products/index.aspx
ITALIA Restrizioni al servizio Le richieste di intervento ricevute entro le ore 12.00 verranno gestite entro: Isole minori 3 giorni lavorativi. Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia 2 giorni lavorativi. Resto dell'Italia il giorno lavorativo seguente. Le richieste di intervento ricevute dopo le ore 12.00 verranno gestite entro: Isole minori 4 giorni lavorativi. Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia 3 giorni lavorativi. Resto dell'Italia 2 giorni lavorativi.
Numero telefonico di supporto 848 800 519 - Le tariffe possono variare a seconda del gestore della linea telefonica. Rivolgersi al proprio gestore per ulteriori informazioni.
Orario di apertura Lunedi a Venerdì: 9:00 am - 17:00 pm
Collegamento al sito di supporto http://www.canon.it/support/consumer_products/index.aspx
LUXEMBOURG Service restrictions Pas de restrictions
Centre d'appel 27 302 054
Heures d'ouverture Du Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internet http://www.canon.lu/support/consumer_products/index.aspx
MAGYARORSZÁG Korlátozások Munkaszüneti és ünnep napokon a helyszíni szervizszolgáltatás nem vehető igénybe
A Vevőszolgálat telefonszáma 06 1 235 5315 - A hívás díja a telefonszolgáltatótól függően változhat, kérjük, telefonszolgáltatójától tudakolja meg a pontos hívásdíjakat.
A Vevőszolgálat elérhető Hétköznap reggel 9 órától délután 5 óráig
Online segítség kérése az alábbi linken http://www.canon.hu/support/consumer_products/index.aspx
NEDERLAND Service uitsluitingen Geen
Canon helpdesk 020 721 91 03 - De kosten per gesprek zijn onder lokaal tarief. Deze kosten kunnen verschillen per telefoonmaatschappij. Neem voor informatie over de exacte kosten contact op met uw telefoonmaatschappij.
Openingstijden Van Maandag tot Vrijdag: 09:00 - 17:00
Online support http://www.canon.nl/support/consumer_products/index.aspx
NORGE Service begrensninger For fjerntliggende strøk i Nordnorge, vennligst aksepter nestfølgende arbeidsdag + 2 arbeidsdager.
Canon kundestøtte 23 50 01 43 - Prisen kan variere avhengig av telefonleverandøren. Kontakt din telefonleverandør for å få nøyaktige prise.
Åpningstider Mandag til Fredag: 09:00 - 17:00
Online support http://www.canon.no/support/consumer_products/index.aspx
ÖSTERREICH Einschränkungen Keine.
Canon Helpdesk 0810 0810 09 - Der Anruf erfolgt zum Ortstarif. Die Gebühren können je nach Telefonanbieter unterschiedlich sein; bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
Öffnungszeiten Mo-Fr: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.at/support/consumer_products/index.aspx
POLSKA Ograniczenia serwisowe Wszystkie zgłoszenia do Pomocy Technicznej po godzinie 15:00, realizowane będą w dniu następnym + 1 dzień.
Telefon do Pomocy Technicznnej 22 583 4307 - opłata według taryfy operatora świadczącego usługi.
Czynne w gdzinach Od Poniedziałku do Piątku: 09:00 - 17:00
Pomoc Techniczna On-Line http://www.canon.pl/support/consumer_products/index.aspx
PORTUGAL Restrições ao Serviço "on-site" (no local do cliente) Efectuado apenas em Portugal Continental. O serviço "on-site" não está disponível nas regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
Número telefónico de suporte (Nº de HelpDesk) 21 424 51 90 - Os custos poderão variar dependendo do operador telefónico; por favor verifique com o seu operador telefónico os custos exactos.
Horário de Funcionamento O serviço funciona de segunda a sexta-feira das 9:00 às 17:00
Endereço de Suporte via Web (link) http://www.canon.pt/Support/Consumer_Products/index.aspx
SCHWEIZ Einschränkungen Keine.
Canon Helpdesk 0848 833 838 - Die Gebühren können je nach Telefonanbieter unterschiedlich sein; bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 09:00 - 17:00
Web support link http://de.canon.ch/support/consumer_products/index.aspx
SLOVENSKÁ REPUBLIKA Servisné obmedzenia
Help desk číslo (+421) 250 102 612 - Poplatky sa môžu menit v závislosti od poskytovateľa služieb; presnú výšku poplatku si overte u Vášho poskytovateľa.
Otváracie hodiny Pondělí - Pátek 09:00 - 17:00
Internetový odkaz na technickú podporu http://www.canon.sk/support/consumer_products/index.aspx
SUISSE Service restrictions Pas de restrictions.
Centre d'appel 0848 833 838 - Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître
Heures d'ouverture Du Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internet http://fr.canon.ch/support/consumer_products/index.aspx
SUOMI Huoltorajoitukset Jos asut Pohjois-Suomen etäisissä alueissa ole ystävällinen ja ota huomioon että huollon suorittaminen voi kestää seuraavaan arkipäivään + 2 päivää.
Canon tukipalvelu 020 366 466 (8,28 snt/puhelu + 11,99 snt/min)
Aukioloajat Maanantaista Perjantaihin: 09.00 - 17.00
Linkki web-palveluun http://www.canon.fi/support/consumer_products/index.aspx
SVERIGE Service-begränsningar För avlägsna delar i norra Sverige, vänligen acceptera nästföljande arbetsdag + 2 arbetsdagar.
Telefonsupport 08 519 923 69 - Kostnaden kan variera beroende på teleoperatör:
Våra öppettider Måndag till Fredag: 09.00 - 17.00
Webbsupport http://www.canon.se/support/consumer_products/index.aspx
UNITED KINGDOM Service restrictions For UK Mainland, Isle of Wight, Northern Ireland to perform the service during the next working day after your call is logged. For Channel Islands, Isle of Man & Scottish islands to perform the service within 24 working hours from when your call was logged.
Help Desk number 0844 369 0100 - Calls are charged at a local rate. The charges can vary depending on telecom provider; please check with your telecom provider to find out the exact charges.
Opening hours Monday to Friday: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.co.uk/support/consumer_products/index.aspx

You might also need...