Canon 2018. negyedik negyedévi DSLR Value add promóció – Általános Szerződési Feltételek

1.    PROMÓCIÓS PARTNEREK, PROMÓCIÓS TERMÉKEK, PROMÓCIÓS IDŐSZAK ÉS RÉSZTVEVŐK

1.1    Ez a promóció kizárólag a www.canon.hu/prodslr oldalon a „Résztvevő partnerek” fülön felsorolt kereskedők („promóciós partnerek”) valamelyike által végfelhasználó felé értékesített, meghatározott típusszámú – a www.canon.hu/prodslr oldalon a „Résztvevő termékek” fülön felsorolt EOS fényképezőgép-vázak („promóciós termékek”) 2018. október 1. és 2018. december 31. közötti időszak („promóciós időszak”) alatt történő vásárlására vonatkozik. Megvásárolt promóciós termékeként csak EGY promóciós igény érvényesíthető.

1.2    A Résztvevők jogi személyek, vagy 18. életévüket betöltött személyek lehetnek. („Résztvevő”)

1.3    A Résztvevők elfogadják és tudomásul veszik, hogy az alábbi feltételek valamennyi Résztvevőre nézve kötelező érvényűek.

1.4    A promócióban a kijelölt promóciós partnerek-től vásárolt olyan termékek vehetnek részt, amelyek a CANON HUNGARIA Kft. (a továbbiakban CANON HUNGARIA Kft, vagy Canon) közvetítésével kerültek magyarországi forgalomba. Ezért kérjük, hogy a csalódás elkerülése érdekében, egyeztesse a terméket a kereskedővel. (A promócióban résztvevő kereskedők listája a www.canon.hu/prodslr oldalon megtalálható, a promócióban résztvevő termékek listájával együtt.)

1.5    A promócióban csak bizonyos EAN kóddal ellátott modellváltozatok regisztrálhatók. A promóció szempontjából érvényes EAN kódokat a jelen Szerződési Feltételek végén felsorolva találja.

1.6    A promócióban résztvevő termékek csak új, eredeti Canon termékek lehetnek. Használt, felújított, átalakított, hamisított, és a Canon cégcsoport szellemi tulajdonjogait bármiféle módon sértő termékek (pl. parallel importból származó termékek, vagy „szürke termékek”) nem vehetnek részt ebben a promócióban.

1.7    Különleges értékesítői kizárások: minthogy csak a kijelölt magyarországi kiskereskedőktől vásárolt termékek minősülnek promóciós terméknek, ezért az Ebay-en, vagy Amazon-on vásárolt, akár új, akár használt termékek nem vehetnek részt a jelen promócióban.

 

2.    RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK

2.1    A promócióban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt vásároljon legalább 1 darab promóciós terméket a promócióban részt vevő kereskedők valamelyikétől ÉS érvényes igénybejelentést nyújtson be online legkésőbb 2019. január 31-ig.

2.2    Az igénybejelentést 2018. október 1-e és 2019. január 31-e között a www.canon.hu/prodslr oldal „Regisztráció” link-jén található űrlap teljes és pontos kitöltésével lehet benyújtani – ahol meg kell adni a készülék sorozatszámát, EAN vonalkódját és a vásárlást igazoló bizonylatot is. A Résztvevőknek az online igénybejelentéshez be kell szkennelni (vagy olvashatóan lefotózni), fel kell tölteni és csatolni kell a vásárlás során kapott pénztári bizonylatot, vagy internetes vásárlás esetén a rendelés visszaigazolását, továbbá bármilyen jellegű vásárlás esetén a termék sorozatszámát és vonalkódját is.

2.3    Az igénybejelentéskor szükséges egy magyarországi lakcím megadása is, ahova a promóciós ajándék postázását kéri a Résztvevő. Ezt követően a Résztvevők értesítést kapnak az igénybejelentés megérkezéséről e-mail formájában. Amennyiben az igénybejelentés feldolgozásától számított 24 órán belül nem kap értesítő e-mailt, vagy nincs e-mail elérhetősége, kérjük, hogy hívja az igénybejelentő forródrótot a +36/1235-5315 számon.

2.4    A Promóció a Canon termékek készletének erejéig érvényes. A Promóter nem vállal felelősséget azért, hogyha a kereskedők a Promóciós Időszak alatt nem teljesítik a Promóciós Termékekre vonatkozó rendeléseket.

2.5    A Canon 2019. január 31-e után érkező igénybejelentéseket nem fogad el. A Canon nem vállal felelősséget azért, ha az utolsó regisztrációs napon előálló esetleges hálózati terhelés miatt meghiúsul a regisztráció. Hiányos és olvashatatlan igénybejelentéseket a Canon szintén nem fogad el.

2.6    Vásárolt termékenként csupán egy promóciós igénnyel lehet élni.

2.7    Egy sorozatszám csak egyszer regisztrálható. Ebből fakadóan a második, vagy azt követő további regisztrációs kísérlet sikertelenségéért a Canon nem felelős.

2.8    Amennyiben online vásárlást követően a vásárló él az elállási jogával, a Canon a promóciós ajándék eljuttatását megtagadhatja. Amennyiben az ajándék postázása megtörtént, illetve ha a Canon tudomására jut bármilyen csalás, akkor jogában áll jogi lépéseket tenni bármely érintett résztvevővel szemben.

2.9    Azon személyek, akik nagyszámú terméket (10 terméknél többet) vásárolnak, nem vehetnek részt a promócióban.

2.10   Egy résztvevő legfeljebb 2 különböző promóciós terméket regisztrálhat.

2.11   Egy résztvevő egy adott típusból csak 1 darab regisztrációjára jogosult.

2.12   Résztvevőnként különböző postacím megadása szükséges. A Canon nem köteles a promóciós ajándék elküldésére, azokban az esetekben, ahol kettő vagy több résztvevő azonos postacímet ad meg a regisztrációkor.

2.13   A regisztrációkor a vásárlói, illetve viszonteladói név-/cím- adatoknak a számlán, vagy egyéb, a vásárlást igazoló dokumentumon megadott megfelelő adatokkal megegyezőeknek kell lennie.

2.14   A Promóciós Partnerek nem regisztrálhatnak a promócióban, még vásárlóik nevében, illetve azok helyett sem.

2.15   Másik pénzvisszatérítési promócióban (pl. Virtuális kit-ek) egyszer már regisztrált termékek ebben a promócióban még egyszer nem regisztrálhatók. Ilyen ismételt regisztrációból adódó sorozatszám-egyezés esetén a második regisztráció elutasításra kerül.

2.16   Ezt a promóciót a Promóter által nyújtott egyéb promóció keretében nem lehet igénybe venni.

 

3.    PROMÓCIÓS AJÁNDÉKOK

3.1    Az igénybejelentés átvételét és igazolását követően a Canon promóciós partnerei gondoskodnak az ajándékok eljuttatásáról.

3.2    A Canon törekszik arra, hogy az ajándékok elküldése a teljes és érvényes regisztráció visszaigazolását követő 28 napon belül megtörténjen.

3.3    A regisztrációkor a kedvezményezett postacímének a hibátlan megadása a Résztvevő felelőssége. A Canon nem vállal felelősséget a helytelenül, hiányosan, vagy pontatlanul megadott postacím adatokból eredő károkért.

3.4    Csak magyarországi postacím adható meg érvényesen. A Canon promóciós partnere nem indít postázást külföldi (nem magyarországi) címre.

3.5    Az egyes promóciós termékek vásárlása és regisztrációja esetén kapható promóciós ajándékok kombinációját a jelen Szerződési Feltételek végén található táblázat tartalmazza.

3.6    A promóciós ajándékok pontos típusa:

  •     SPEEDLITE VAKU 600EX II-RT
  •     SPEEDLITE VAKU 430EX III RT
  •     FÉNYKÉPEZŐGÉP AKKUMLÁTOR MARKOLAT BG-E21
  •     MANFROTTO ÁLLVÁNY MT055CXPRP3 + MHXPRO-BHQ2
  •     MANFROTTO ÁLLVÁNY - MK055XPRO3-BHQ2
  •     MANFROTTO ÁLLVÁNY - MK055XPRO3-BHQ2

3.7    A promóciós ajándékok sem részben, sem egészben nem válthatók át pénzre vagy más ajándékokra.

3.8    A Canon fenntartja a jogot, hogy a promóciós ajándékot egy azzal egyenértékű (azonos vagy jobb műszaki tulajdonságú, valamint azonos vagy magasabb értékű) ajándékkal cserélje fel, ha a Promóciós ajándék nem érhető el.

3.9    A Canon gondoskodik a Promóciós ajándékokat érintő minden adózási és egyéb jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséről.

 

4.    A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

4.1    A Promóter a CANON HUNGARIA Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7.

 

5.    JOGNYILATKOZAT

5.1    A CANON HUNGARIA Kft. nem vállal felelősséget a jelen promóció keretében a Résztvevők által bármilyen módon okozott vagy elszenvedett bármilyen veszteségért, kárért, illetve sérülésért. Ezzel együtt a jelen feltételek semmilyen módon nem zárják ki és nem korlátozzák a Canon felelősségét a Canon alkalmazottai és ügynökei bizonyított gondatlanságából következő személyi sérülésért és halálesetért.

5.2    A CANON HUNGARIA Kft. nem vállal felelősséget azért, ha a jelen ajánlat vis maior esetnek minősülő olyan körülmény miatt nem kerül teljesítésre, amely - nem a felek hibájából - ellehetetleníti az elégséges teljesítést.

5.3    A Canon fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen promóciót bármikor leállítsa, módosítsa és/vagy megváltoztassa. A Canon a jelen feltételeket mindenféle felelősség nélkül jogosult megváltoztatni. A Canon fenntartja magának a jogot arra, hogy kizárja azon igénybejelentéseket/Résztvevőket, amelyek, illetve akik tekintetében a promócióval kapcsolatos visszaélés gyanúja felmerül. A Canon promócióval kapcsolatos döntései véglegesek, és semmilyen értesítési kötelezettséggel nem járnak.

 

6.    ADATOK

6.1    A Résztvevők által biztosított személyes adatokat a Promóter, illetve az azzal együttműködő cégek a promóció kezelése céljából, és/vagy olyan marketing célból használják, mint az információk promóció nyilvántartását végző harmadik felek számára történő biztosítása.

6.2    Amennyiben a Résztvevő nem kívánja adatait marketing célú felhasználásra, illetve jövőbeli hasonló promóciókról való értesítés céljából megadni, úgy az igénybejelentő lapon az erre vonatkozó rubrikát, NE töltse ki.

 

7.    JOG ÉS JOGHATÓSÁG

7.1    A jelen feltételekre, illetve az azokra vonatkozóan vagy azokkal kapcsolatban felmerülő vitákra a magyar anyagi jog az irányadó, és azokkal kapcsolatban felmerülő bármely jogvitában a Canon székhelye szerinti bíróságnak van kizárólagos illetékessége.


A promócióban regisztrálható típusok, érvényes EAN kódok és a hozzájuk tartozó promóciós ajándékok:


Típus EAN Ajándék
1D II EOS 1D X MARK II BODY (G) EU18 8714574635309 FLASH SPEEDLITE 600EX II-RT
vagy
manfrotto MT055CXPRP3 + MHXPRO-BHQ2
(csak az egyik választható)
5D family EOS 5DS BODY 4CE 8714574628011 FLASH SPEEDLITE 430EX III RT
vagy
manfrotto MK055XPRO3-BHQ2
(csak az egyik választható)
5D family EOS 5DS R BODY 4CE 8714574628110 FLASH SPEEDLITE 430EX III RT
vagy
manfrotto MK055XPRO3-BHQ2
(csak az egyik választható)
5D family EOS 5D MARK IV (WG) BODY EU26 8714574645957 FLASH SPEEDLITE 430EX III RT
vagy
manfrotto MK055XPRO3-BHQ2
(csak az egyik választható)
6D mk II EOS 6D Mark II BODY EU26 4549292083903 CAMERA BATTERY GRIP BG-E21
vagy
manfrotto MK190XPRO3-BHQ2
(csak az egyik választható)
6D mk II EOS 6D Mark II 24-105 IS STM EU26 4549292084085 CAMERA BATTERY GRIP BG-E2
vagy
manfrotto MK190XPRO3-BHQ2
(csak az egyik választható)